Budowa nowej sali gimnastycznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Opolu

Inwestor - Miasto Opole

1
3
2
4