Rozbiórka części budynku wraz z częściową przebudową w ramach zadania "Rozbudowa Szpitala w Krapkowicach"

Inwestor - Powiat Krapkowice

3
1
2
4