Termomodernizacja obiektów: Budynek Szkolno-Przedszkolny w Komornikach oraz Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach

Inwestor - Gmina Strzeleczki

1
2
3