Zespół kadry kierowniczej tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu inwestycji budowlanych zdobytym w okresie całej swojej działalności. Osoby te zrealizowały wiele znaczących obiektów budowlanych często o wysokim stopniu trudności pełniąc przy tym funkcję Kierownika Budowy.

Za swoje osiągnięcia zostali wyróżnieni między innymi: srebrną odznaką honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przyznanymi przez Opolską Izbę Inżynierów Budownictwa tytułami Inżyniera Roku w kategorii Kierownik Budowy za realizację inwestycji Biblioteki Miejskiej oraz Zespołu Mieszkaniowego w Opolu.

Zrealizowane przez kadrę kierowniczą obiekty zostały wyróżnione wieloma nagrodami w tym Budowy Roku za obiekt Krytej Pływalni w Opolu w konkursie organizowanym przez PZITB.

Wybrane obiekty prowadzone przez kadrę kierowniczą:

12. Przebudowa budynku Domu Studenckiego ZYGZAK Politechniki Opolskiej w Opolu

Przebudowa budynku Domu Studenckiego ZYGZAK Politechniki Opolskiej w Opolu

Pow. użytkowa: 3.694 m2
Kubatura: 12.475 m3
Wartość prac: 6,7 mln

11. Budowa lodowiska przy szkole podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich

Budowa lodowiska przy szkole podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich

Pow. lodowiska: 765 m
Wartość prac: 0,7 mln

7. Przebudowa i rozbudowa budynku na siedzibę Rektoratu Politechniki Opolskiej w Opolu

Przebudowa i rozbudowa budynku na siedzibę Rektoratu Politechniki Opolskiej  w Opolu

Pow. użytkowa: 2.208 m2
Kubatura: 17.841 m3
Wartość prac: 4,3 mln

10. Przebudowa i modernizacja Sali kameralnej w budynku zaplecza Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

Przebudowa i modernizacja Sali kameralnej w budynku zaplecza Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

Pow. użytkowa: 1.338 m2
Kubatura: 7.337 m3
Wartość prac: 3,2 mln

9. Budowy Centrum Transferu Technologii i Wdrożeń w Opolu

Budowy Centrum Transferu Technologii i Wdrożeń w Opolu

Pow. użytkowa: 2.018 m2
Kubatura: 7.236 m3
Wartość prac: 6,7 mln

6. Przebudowa basenu w Zdzieszowicach

Przebudowa basenu w Zdzieszowicach

Pow. niecek: 927 m2 
Pow. budynków: 869 m
Wartość prac: 11,1 mln

8. Przebudowy budynku Domu Kultury w Ozimku

1

Pow. użytkowa: 2.371 m2
Kubatura: 10.742 m
Wartość prac: 5,9 mln

5. Budowy budynku administracyjno – recepcyjnego w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Budowy budynku administracyjno – recepcyjnego w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Pow. użytkowa: 793 m2
Kubatura: 3.680 m3
Wartość prac: 4,5 mln

4. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu

Pow. użytkowa: 6.756 m2
Kubatura: 30.800 m3
Wartość prac: 21,9 mln

3. Budowa Biblioteki Miejskiej w Opolu

Budowy Biblioteki Miejskiej w Opolu

Pow. użytkowa: 2.371 m2
Kubatura: 10.742 m3
Wartość prac: 12,2 mln

2. Budowa krytej pływalni na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej w Opolu

Budowa krytej pływalni na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej w Opolu

Pow. użytkowa: 4.926 m2
Kubatura: 60.996 m3
Wartość prac: 41,1 mln

1. Przebudowa  i rozbudowa hali widowiskowo- sportowej OKRĄGLAK w Opolu

1

Pow. użytkowa: 7.058 m2
Kubatura: 59.791 m3
Wartość prac: 36,7 mln