SOLID CONSTRUCTIONS

Jako generalny wykonawca realizujemy obiekty budowlane przechodząc przez wszystkie etapy procesu budowy.

SOLID CONSTRUCTIONS działa na rynku usług budowlanych w obszarze budownictwa ogólnego, w szczególności budownictwa kubaturowego i przemysłowego. Jako generalny wykonawca realizujemy obiekty budowlane przechodząc przez wszystkie etapy procesu budowy. Wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie

Własny dział projektowy pozwala nam proponować inwestorowi najbardziej korzystne rozwiązania techniczne, mające wpływ na usprawnienie realizacji inwestycji oraz optymalizację kosztów.

Wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie kadry kierowniczej gwarantuje najwyższą jakość realizacji inwestycji. Po zakończeniu etapu budowy przygotowujemy pełną dokumentację w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W kontaktach z inwestorem stawiamy na partnerstwo na każdym etapie procesu budowlanego.