Budowa nowej sali gimnastycznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Opolu

Inwestor
Miasto Opole

⇠ powrót do realizacii