Hala z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi w Dębowcu

Inwestor
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.

⇠ powrót do realizacii