Przebudowa i rozbudowa budynku na siedzibę Rektoratu Politechniki Opolskiej w Opolu.

Inwestor
brak danych

⇠ powrót do realizacii