Przebudowa wraz z wyposażeniem oraz termomodernizacja budynku domu studenta Pryzma Politechniki Opolskiej

Inwestor
Politechnika Opolska

⇠ powrót do realizacii