Rozbiórka części budynku wraz z częściową przebudową w ramach zadania: Rozbudowa Szpitala w Krapkowicach

Inwestor
Powiat Krapkowice

⇠ powrót do realizacii