Solid Constructions

Generalny wykonawca

Jako generalny wykonawca realizujemy obiekty budowlane przechodząc przez wszystkie etapy procesu budowy.Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku "Lipsk" w Opolu

Inwestor: Politechnika Opolska

Budowa nowej sali gimnastycznej dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Opolu

Inwestor: Miasto Opole

Przebudowa wraz z wyposażeniem oraz termomodernizacja budynku domu studenta Pryzma Politechniki Opolskiej

Inwestor: Politechnika Opolska

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku

Inwestor: Gmina Izbicko

Hala magazynowa - Budowa składu buforowego

Inwestor: prywatny

Rozbiórka części budynku wraz z częściową przebudową w ramach zadania: Rozbudowa Szpitala w Krapkowicach

Inwestor: Powiat Krapkowice

Termomodernizacja obiektów Budynek Szkolno-Przedszkolny w Komornikach oraz Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach

Inwestor: Gmina Strzeleczki

Hala magazynowa z częścią biurową w Opolu

Inwestor: prywatny

Hala z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi w Dębowcu

Inwestor: Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.


Solid Constructions

Zespół kadry kierowniczej tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu inwestycji budowlanych zdobytym w okresie całej swojej działalności. Osoby te zrealizowały wiele znaczących obiektów budowlanych często o wysokim stopniu trudności pełniąc przy tym funkcję Kierownika Budowy.

Za swoje osiągnięcia zostali wyróżnieni między innymi: srebrną odznaką honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przyznanymi przez Opolską Izbę Inżynierów Budownictwa tytułami Inżyniera Roku w kategorii Kierownik Budowy za realizację inwestycji Biblioteki Miejskiej oraz Zespołu Mieszkaniowego w Opolu.

Zrealizowane przez kadrę kierowniczą obiekty zostały wyróżnione wieloma nagrodami w tym Budowy Roku za obiekt Krytej Pływalni w Opolu w konkursie organizowanym przez PZITB.Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo- sportowej OKRĄGLAK w Opolu

Inwestor: brak danych

Budowa krytej pływalni na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej w Opolu

Inwestor: brak danych

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu

Inwestor: brak danych

Budowa Biblioteki Miejskiej w Opolu

Inwestor: brak danych

Budowy budynku administracyjno – recepcyjnego w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Inwestor: brak danych

Budowy Centrum Transferu Technologii i Wdrożeń w Opolu

Inwestor: brak danych

Przebudowa basenu w Zdzieszowicach

Inwestor: brak danych

Przebudowa i modernizacja Sali kameralnej w budynku zaplecza Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

Inwestor: brak danych

Budowa lodowiska przy szkole podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich

Inwestor: brak danych

Przebudowa budynku Domu Studenckiego ZYGZAK Politechniki Opolskiej w Opolu

Inwestor: brak danych

Przebudowa i rozbudowa budynku na siedzibę Rektoratu Politechniki Opolskiej w Opolu.

Inwestor: brak danych

Przebudowa budynku Domu Kultury w Ozimku

Inwestor: brak danyvh