Termomodernizacja obiektów Budynek Szkolno-Przedszkolny w Komornikach oraz Budynek Straży Pożarnej w Strzeleczkach

Inwestor
Gmina Strzeleczki

⇠ powrót do realizacii